Grøn omstilling

Sikkerhed for høj faglig viden og service

Viby VVS & Blik, Bedre Bad – Bedre Energi leverer nye installationer, renovering, reparation og service inden for vådrum og energi. Vi servicerer produktions-, handels- og servicevirksomheder, institutioner, boligforeninger og private hjem. Det har vi gjort i mere end 40 år. Vi har dermed et godt ry bag os med masser af erfaringer. 

Vi leverer de rette løsninger

Vi har den nødvendige viden og erfaring til at rådgive og vejlede dig til de optimale installationer. Så du kan forbedre din drift og samtidig opnå lavere forbrug af f.eks. vand og varme. Det giver både fordele for miljø og klima – og for dit driftsbudget.

Vores professionelle service tager højde for brug, slid, holdbarhed – og dit budget.

På denne side kan du læse omkring, hvordan vi selv arbejder efter FN's verdensmål for at være med til at fremme den grønne omstilling.

 

16901 verdensmål4 webbanner

FN’s verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Vi hos Bedre Bad vægter kvaliteten af vores arbejde meget højt. Derfor uddanner vi også vores medarbejdere og lærlinge, for at sikre høj faglig kompetence hos vores medarbejdere. Så de forsat er attraktive på arbejdsmarkedet – og så vi kan levere gode, fagligt funderede løsninger.

Vi tager altid mange lærlinge

Hos Viby VVS & Blik, Bedre Bad – Bedre Energi Viby har vi altid 2-3 lærlinge. Vi nyder at være med til at uddanne fremtidens dygtige VVS’ere. Faktisk modtager vi præmier for at ligge over normeringen. Det har vi gjort i mange år.

Fleksjobbere – en del af vores sociale ansvar

Vi har også fleksjobbere hos Viby VVS & Blik. Vi samarbejder med Aarhus Kommune og Jobcenter om jobprøvningskandidater, elever m.m. Vi har ca. 3 fleksjobbere ad gangen – det er en del af det sociale ansvar, vi mener, vi har som virksomhed.

Løbende efteruddannelse

Som medlem af Bedre Bad – Bedre Energi har vi adgang til eget akademi. Her sender vi løbende medarbejdere på kursus og efteruddannelse. Det betyder også, at vi har VE-godkendelse, Certificeret Energivejleder og Certificeret Vådrumsinstallatør. Certificeringen sker i samarbejde med Teknologisk Institut.

 

cert 1   cert 2   ve logo varmepumper medium

 

16901 verdensmål6 web banner

FN’s verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet

Som professionel VVS-virksomhed arbejder vi dagligt for at installere og servicere tekniske installationer og løsninger, der er med til at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Vi skaber rene og hygiejniske løsninger med fokus på udnyttelse af ressourcer, uden unødvendigt forbrug og med styr på spildevandet.

Derudover arbejder vi med badeværelsesløsninger, der udleder mindre energi, samt bruger mindre vand, og således mindsker mængden af vandspild. 

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for hjælp til, hvordan du kommer i gang med den grønne omstilling

 16901 knapper3

 

16901 verdensmål7 web banner

FN’s verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi

Vi arbejder for at reducere vores eget ressource- og energiforbrug. På samme måde som vi dagligt hjælper vores kunder ved at rådgive om og installere og servicere løsninger, der kan reducere deres energiforbrug og dermed CO2-udslip.

Vi kører plug-in hybrid

Siden 2015 har plug-in hybrid køretøjer udgjort en del af vores vognpark.

Det giver os mulighed for at reducere partikelforurening og CO2-udslip når vi kører i byen. Fremover udskifter vi løbende udtjente biler med klimavenlige modeller. Om det bliver plug-in hybrid, el- eller brintbiler, afhænger af deres klima- og miljøbelastning og rækkevidde. Vi har egne ladestandere både på vores adresse og hos de medarbejdere, der har biler med hjem.

Strøm fra danske vindmøller

Vi køber strøm fra danske vindmøller – både til vores biler og til bygninger med kontorer, lager m.m. CO2-neutraliteten er garanteret af Natur Energi A/S, som vi køber strømmen gennem.

Energirenovering af egne bygninger

I løbet af 2021 har vi energirenoveret halvdelen af Viby VVS & Blik, Bedre Bad – Bedre Energis bygningsmasse. Man kunne sige, at vi tager vores egen medicin. Vi opnår en energibesparelse på 1.500 kg CO2  pr. år. – svarende til ca. 17.000 kWh fjernvarme.

Reduceret behov for opvarmning

Vi har installeret nye vinduer i halvdelen af vores bygningsmasse. Her har vi også lavet bedre isolering, så vi reducerer bygningernes varmetab til et minimum. 

Reduceret el-forbrug

Som et led i renoveringen har vi installeret nye porte. De lukker og isolerer bedre, og de har et lavere elforbrug. De gamle lyskilder er udskiftet med nye, energibesparende LED-belysning. Begge dele betyder, at vi udnytter ressourcerne bedre og reducerer vores elforbrug.

 

Kontakt os, hvis du vil høre omkring, hvordan vi kan hjælpe dig med den grønne omstilling

16901 knapper

 

16901 verdensmål12 web banner 

FN’s verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi har fokus på produkter og installationer, der både holder i mange år og har lavt ressourceforbrug af el, vand m.m. Vi bruger klimabevidste logistikpartnere og sørger altid for korrekt sortering og aflevering af affald.

Ansvarlig håndtering af affald

Vi tager alle emballager, afmonterede dele og eventuelt overskydende materialer med os ved hver opgave og sørger for, at det sorteres og bortskaffes korrekt. Siden 2009 har vores biler haft adgang til Aarhus Kommunes genbrugspladser. Det betyder, vi kan sortere og aflevere affaldet, så det naturligt indgår i den generelle håndtering og genbrug af materialer.

Ansvarlige leverandører og logistikpartnere

Hos Viby VVS & Blik, Bedre Bad – Bedre Energi får vi over 90 % af vores produkter gennem vores faste logistikpartnere Brødrene Dahl og Lemvigh-Müller. Begge partnere arbejder for at reducere branchens klimaaftryk: F.eks. ved fossilfri biodiesel og reduceret kørsel. Ved cykellevering i bl.a. Aarhus og ved at erstatte al plast med CO2-neutral bioplast fremstillet af affald fra sukkerproduktion.

Reduceret returkørsel

Vi arbejder desuden for at reducere returkørsel med ubrugte produkter. Det giver både reduceret transport og et reduceret behov for produkter. Vi måler løbende mængden af returvarer, så vi hver måned kan se, hvor meget vi reducerer.