Varmepumpe

Både i jorden og i luften kan du hente gratis energi

Varmepumper installeres i stadig større omfang og det er der faktisk mange gode grunde til. Med en varmepumpe kan du stort set blive selvforsynende med energi – og det er vel at mærke gratis energi, som du henter i udeluften eller i jorden.

Princippet bag varmepumpen

Princippet er det samme som i et køleskab: Her hentes der varme fra skabets indre, og det afleveres på skabets bagside. 
Med en varmepumpe flyttes varmen fra jorden eller luften via en kompressor og tilføres enten frisk indblæsningsluft eller lægges ned i boligens varmtvands-beholder.

Flere typer pumper at vælge imellem

Til boligopvarmning hentes varmen ude og afleveres inde. Til opgaven kan du vælge mellem forskellige typer varmepumper:

  • Jordvarme
    • her hentes varmen fra 300 meter jordslanger, og den afleveres inde i huset primært til radiatorer (jord/vand-anlæg).
  • Udeluft
    • varmen hentes fra udeluften og afleveres inde til radiatorer eller gulvvarme (luft/vand) eller frisk indblæsningsluft (luft/luft).

Den lodrette varmepumpeboring

Ved jordvarme hentes energien fra væskefyldte og nedgravede slanger i haven. Har du en lille grund, kan du i stedet vælge en lodret jordvarmeløsning. Varmen hentes her op fra jorden via 100-150 m lodrette rør. Det er meget effektivt, men også dyrere i etablering end en almindelig jordvarmeløsning.

Få energien 3-4 gange igen

Med et jordvarmeanlæg får du 3-4 gange større energimængde ud af anlægget, end du bruger til at drive anlægget og som du betaler for.
Her kan man altså tale om rent overskud.

Hvad er COP?

Varmepumpens effektivitet måles i COP (Coefficient of Power). 
Er varmepumpe med COP-tal på 4: Det betyder, at du henter 4 gange så meget energi ud af anlægget, som du bruger til at drive det. 
COP-værdien er helt naturligt større for jordvarme end for luft-vand- eller luft-luft-varmepumper. Det skyldes, at jordens temperatur om vinteren (1 meter nede i jorden) er højere end udeluftens temperatur

Så lidt skal du investere

  • Et jordvarmeanlæg koster (foruden evt. radiatorer) typisk fra 120.000 kr. Løsningen omfatter nedgravning af 300 meter jordslanger. Hertil opsætning af en unit med pumper, kompressor, varmeveksler, ventiler og automatik.
  • Luft til vand varmepumpen er installationsmæssigt en billigere løsning end jordvarmeløsningen. Typisk ligger prisen fra 100.000 kr.
  • Luft til luft varmepumper er en velvegnet løsning til bl.a. sommerhuse og enkelte, større rum i helårshuset. Færdiginstalleret ligger prisen for en sådan på ca. 40.000-50.000 kr.

Lad os beregne tilbagebetalingstiden

Kontakt os, fortæl os om dit forbrug og lad os beregne din tilbagebetalingstid på dit anlæg. Du vil blive overrasket.

Her leverer vi varmepumpeløsninger

Vi rådgiver om og installerer energibesparende varmepumper over hele Aarhus-området – herunder bl.a. Tranbjerg J, Viby J, Solbjerg, Beder, Malling, Mårslet, Hasselager, Højbjerg.

Se mere om vores energiløsninger i vores inspirationskatalog her