Jordvarme

Blot 1 meter nede i jorden er der en konstant temperatur

Med et jordvarmeanlæg kan du stort set blive selvforsynende med energi – og det er vel at mærke gratis energi, som du henter i jorden.

Princippet bag jordvarmeanlægget

Med et jordvarmeanlæg pumpes der løbende væske rundt i ca. 300 m nedgravede slanger i haven. Væsken opvarmes af den oplagrede energi i jorden. I selve varmepumpeunitten sættes væsken under tryk og den oplagrede energi i væsken ”trækkes” ud og distribueres til boligens varmtvandsbeholder.

Den lodrette varmepumpeboring

Har du en mindre grund, hvor der ikke er plads til at nedgrave de 300 m slanger, kan du i stedet vælge en lodret jordvarmeløsning. Varmen hentes her op fra jorden via 100-150 m lodrette rør. Det er meget effektivt, men også dyrere i etablering, end en almindelig jordvarme-løsning.

Få energien flere gange igen

Med et jordvarmeanlæg får du 3-4 gange større energimængde ud af anlægget, end du bruger til at drive anlægget og som du betaler for.
Her kan man altså tale om rent overskud.

Hvad er COP?

Varmepumpens effektivitet måles i COP (Coefficient of Power). 
Er varmepumpens COP-tal på 4: Det betyder, at du henter 4 gange så meget energi ud af anlægget, som du bruger til at drive det. 
COP-værdien er helt naturligt større for jordvarme, end for luft-vand- eller luft-luft-varmepumper. Det skyldes, at jordens temperatur om vinteren (1 meter nede i jorden) er højere end udeluftens temperatur

Så lidt skal du investere

Et jordvarmeanlæg koster (foruden evt. radiatorer) typisk fra 120.000 kr. Løsningen omfatter nedgravning af 300 meter jordslanger. Hertil opsætning af en unit med pumper, kompressor, varmeveksler, ventiler og automatik.

Lad os beregne tilbagebetalingstiden

Kontakt os, fortæl os om dit forbrug og lad os beregne din tilbagebetalingstid på dit anlæg. Du vil blive overrasket.

Her leverer vi jordvarmeanlæg

Vi rådgiver om og installerer jordvarmeanlæg over hele Aarhus-området – herunder bl.a. Tranbjerg J, Viby J, Solbjerg, Beder, Malling, Mårslet, Hasselager, Højbjerg.

Se mere om vores energiløsninger i vores inspirationskatalog her